Pidato Bahasa Jawa

Pidato Bahasa Jawa. Bagi anda yang sedang mencari naskah Pidato Bahasa Jawa, kali ini saya akan mencoba berbagi kepada anda yang sedang kebingungan untuk mencari contoh naskah pidato yang berhasa jawa. Langsung saja kita simak bagai mana naskah tersebut dibawah ini.


Berpidato menggunakan bahasa daerah memang tak semudah yang kita bayangkan, walaupun kita orang jawa sekalipun belum tentu bisa membuat naskah tersebut. Sebelum melihat Pidato Bahasa Jawa ada baiknya untuk melihat artikel sebelumnya mengenai Kata Kata Gombal, Puisi Cinta, Kata Bijak dan Kata Mutiara barangkali anda juga mencari artikel tersebut untuk bahan tugas anda.

Pidato Bahasa Jawa


09 Maret 2012

Nama: penchenk
kelas: X

Assalamu’alaikum Wr. Wb.


Ingkang kawula hormati bapak ibu guru ingkang rawuh ten kelas niki. Pertami tami monggo kita sesarengan manjataken puja lan puji syukur dumateng gusti Allah ingkang maringi pinten pinten kenikmatan sainggo kita saged rawuh teng mriki.

Sholawat saha salam mugi katur dhumateng nabi Muhammad SAW, sumrambah dhateng kaluwarganipun para sahabat saha para pendherekipun.

Parasederek, wonten ing kelas menika, badhe kawula aturaken babagan Lailatul Qodar, setunggaling malem ingkang dipun mulyakaken dening Alloh SWT. Satunggaling malem menika anugerah saking Alloh tumrap insane beriman ingkang bobotipun tanpa upami. Kados ingkang sinebat wonten ing Al-qur’an surat Al-Qodar :1-5, wondene asbabun nuzul utawi sebab sebab tumurunipun Lailatul Qodar inggih punika midherek satunggaling hadits riwayat Ibnu Jarir ingkang asalipun saking mujahid inggih punika bilih ingkang jamanipun Bani Israil wonten satunggaling tiyang jaler ingkang anggenipun ngibadah wiwit wekdal ndalu dumugi enjangipun, lajeng jihad nglawan musuh ing siangipun. Lelampahan wau dipun leksanakaken ngantos 1000 sasi. Tumunten lajeng Alloh nurunakensuratAl-Qodar ingkang negasaken bilih setunggal ndalu malem Lailatul Qodar ingkang sae tinimbang ibadahipun 1000 sasi tumrap Bani Israil wau.

Kangge ngadepi Malem Lailatul Qodar, Rosululloh SAW paring toladan, sabuk dipun kencengaken, keluwarga dipun gigah, dipun ajak ngathah ngathahaken ngibadah. Ade sudaryat mbagi tingkatan tingkatan penerimaan Lailatul Qodar dados tigang perangan inggih punika, setunggal ingkang paling inggil, inggih punika lailatul qodar ingkang saged kagayuh dening para nabi lan rosul. Kaping kalih, tingkatan cukup inggil, inggih punika lailatul qodar ingkang saged kagayuh dening para ulama sufi. Kaping tigo, tingkatan awam, inggih punika tiyang awam ingkang saged nggayuh kautaman lailatul qodar jiwanipun badhe istiqomah anggenipun nglaksanakaken dhawuh gusti Alloh lan nebihi laranganipun.

Kula raos cukup semanten pidato ingkang kawula aturaken. Menawi wonten kesalahan kula nyuwun pangapunten.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pidato Bahasa Jawa


Itu tadi Pidato Bahasa Jawa semoga bisa bermanfaat bagi anda yang sedang mencari artikel tersebut. Jangan lupa untuk tetap mengikuti berita terkini dari penchenk.com, karena masih banyak lagi contoh naskah pidato lainnya yang memakai bahasa inggris dan artinya, indonesia yang pasti bakal lebih menarik dari bahasan Pidato Bahasa Jawa.
Rating: 4.5